Trần Thị Mỹ Thanh

Kiến nghị về việc: Xuất khẩu lao động Hàn Quốc

50x50
Nội dung kiến nghị:

Cho tôi hỏi quy trình xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc(từ lúc đăng ký đến khi xuất cảnh).Xin cảm ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 07/02/2018

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống