Chi tiết câu hỏi
Chamaléa Ong

Kiến nghị về việc: QUY TRÌNH THỰC HIỆN GÓI THẦU THUỘC NGUỒN VỐN CHI THƯỜNG XUYÊN

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi: Sở Tài chính Tôi đang công tác tại các phòng NN PTNT huyện Thuận Bắc, cần tham vấn ý kiến Sở Tài chính một số nội dung: Cơ quan tôi đang làm chủ đầu tư các gói thầu, với các thông tin cụ thể như sau: THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 1. Tên công trình: Sửa chữa tuyến kênh mương nội đồng bọng Ông Công và bọng Ông Lại, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong. 2. Tổng mức đầu tư dự án: 934.135.307 đồng. 3. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thuận Bắc. 4. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP thuộc nguồn Chi thường xuyên năm 2023 (theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc). 5. Thời gian thực hiện dự án: năm 2023. 6. Địa điểm xây dựng: xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc. Gói thầu Thi công xây dựng công trình: 806.203.170 đồng Xin quý Sở hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công trên theo quy định cụ thể nảo, hình thức lựa chọn nhà thầu nào? Xin cảm ơn. Câu hỏi 1: Các gói thầu nêu trên có phải là gói thầu tư vấn hay không? hay nó thuộc trường hợp nào? Cho chúng tôi biết rõ cơ sở pháp lý. 5. Theo hướng dẫn của Sở Tài chính thì các gói thầu sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên thì phải thực hiện theo các quy định: Luật Đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Thông tư số 58/2016/TT-BTC. Theo đó, các gói thầu có tổng như đầu tư từ 200 triệu đến dưới 500 triệu áp dung hình thức chào hàng cạnh tranh. Tuy nhiên, tại Điều 18 Thông tư số 58/2016/TT-BTC có quy định: “Điều 18. Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 28/03/2023

Trả lời kiến nghị:
 

Sau khi xem xét nội dung đề nghị và các quy định liên quan đến ý kiến phản ánh của ông (bà) Chamaléa Ong, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Nội dung câu hỏi của ông (bà) Chamaléa Ong được trích dẫn tại Văn bản số 686/STTTT-TTCNTTTT ngày 24/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông chưa cung cấp đầy đủ thông tin về dự án Sửa chữa tuyến kênh mương nội đồng bọng Ông Công và bọng Ông Lại, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, do đó, Sở Tài chính chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể nội dung phản ánh của quý ông (bà).

2. Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Thông tư này không quy định các nội dung về dự án xây dựng.

3. Căn cứ các quy định của Luật Đấu thầu, việc hướng dẫn về nội dung: quy trình lựa chọn nhà thầu xây dựng, hình thức lựa chọn nhà thầu xây dựng và các hướng dẫn khác liên quan đến Luật Đấu thầu mà quý ông (bà) Chamaléa Ong phản ánh thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị quý ông (bà) Chamaléa Ong hỏi Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn chi tiết. 


File đính kèm: Tải xuống