Chi tiết câu hỏi
Nguyễn đăng trường

Kiến nghị về việc: Cây xanh

50x50
Nội dung kiến nghị:

Hiện nay trước nhà 21 nguyễn văn cừ có 2 cây xanh làm cản trở đường đi. Kính mong quý chính quyền giải quyết trường hợp này. Hoặc cho hướng xử lý để không ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày của hộ 21 nguyễn văn cừ. Trân trọng!

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 17/03/2023

Trả lời kiến nghị:
 

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trả lời như sau:

Để giải quyết đúng theo quy định, Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn ông (bà) về thủ tục xin chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị như sau: Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (theo mẫu) và kèm ảnh chụp hiện trạng nộp tại Văn phòng một cửa hiện đại của UBND thành phố, địa chỉ số 62, đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài. 


File đính kèm: Tải xuống