Lê thành công

Kiến nghị về việc: Tôi muốn đòi quyền lơi về bảo hiểm

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi là nhân viên tại công ty TNHH Thông Thuận từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 8 năm 2017 tôi xin nghĩ việc và đươc lãnh đạo công ty chắp thuận.Nhưng từ tháng 8 năm 2017 đến nay công ty vẩn chưa lam thủ tuc trao trả bảo hiểm dẩn đến bị mất bảo hiểm thất nghiệp.nay tôi muốn khiếu nai lên cơ quan nào để đươc giải quyết.hiện nay còn nhiều nhân viên khác đang chờ giải quyết chế độ như tôi.mong có lời giải đáp sớm nhất.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 11/01/2018

Trả lời kiến nghị:
Sở LĐTBXH trả lời Ông Lê Thành Công về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội. (Gửi kèm Công văn số 08/SLĐTBXH-LĐVL ngày 10/01/2018.
Kính báo Văn phòng UBND tỉnh và Ông Lê Thành Công biết.

File đính kèm: Tải xuống