Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Kiều

Kiến nghị về việc: khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế khó khăn theo nghị định 76 có phải hoàn trả lại 10 tháng lương cơ sở cho nhà nước không?

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi có người anh nhận công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo nghị định 76 vào ngày 1/12/2020 và nhận được Trợ cấp 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo nghị định 76. vì lý do gia đình nên anh tôi xin thôi việc, chuyển công tác và có quyết định thôi việc vào ngày 1/1/2023 tổng quá trình công tác tại đơn vị được 2 năm . vậy sau ngày 1/1/2023 anh tôi có phải hoàn trả lại số tiền 10 tháng lương cơ sở mà trước đó đơn vị đã cấp cho anh tôi để anh tôi hoàn trả lại cho nhà nước không? và nếu đơn vị chưa thanh toán tiền phụ cấp thu hút 70% mức lương hiện hưởng trong năm 2022 thì đơn vị mà anh tôi công tác phải có trách nhiệm chi trả hết cho anh tôi trong năm hay không? Kính mong chuyên mục hỏi đáp và giao lưu trực tuyến tư vấn thêm cho tôi để hiểu và có cách giải quyết cho phù hợp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 05/01/2023

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

- Tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

….

3. Các khoản trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Theo đó, hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ không quy định việc hoàn trả khoản trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau khi cá nhân thôi việc, chuyển công tác.

- Tại Điều 4 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ, có quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng.…áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng)”;

Trên cơ sở đó, đề nghị cá nhân có liên quan liên hệ với bộ phận có chức năng thuộc cơ quan, đơn vị cá nhân đang công tác để rà soát - đối chiếu hồ sơ quá trình công tác để giải quyết chế độ chính sách, đảm bảo theo đúng quy định nêu trên và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.


File đính kèm: Tải xuống