Chi tiết câu hỏi
Nguyễn văn trung

Kiến nghị về việc: Quyền lợi được sử dụng nước sạch sinh hoạt

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi có căn nhà theo địa chỉ trên, muốn lắp mới đồng hồ nước sinh hoạt, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu của CTY cấp nước phước dân, nhưng công ty nước nhiều lần khước từ thi công lắp đồng hồ nước cho nhà tôi với đủ lý do. Tôi không biết kêu ai, vì tôi không thường xuyên ở nhà. Chỉ có vợ với con nhỏ.

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 27/12/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Nhà máy nước Phước Dân trả lời như sau:

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký lắp đặt hệ thống nước, giấy đề nghị xác nhận tình trạng nhà đất của ông Trung được UBND thị trấn Phước Dân xác nhận có cùng tờ bản đồ số: 19b thửa số: 158 với nhà ông Nguyễn Văn Xe. (1à cha của ông Trung) đã lắp đặt 01 đồng hồ nước mang tên Nguyễn Văn Xe.

Như vậy theo khoản 4, điều 5 quy định của Công ty, trường hợp của ông Trung thuộc diện không đủ điều kiện để công ty lắp đặt miễn phí hệ thống nước theo yêu cầu của ông.

Tuy nhiên, theo nguyện vọng của ông Trung thật sự muốn có nước để sử dụng và đã xây dựng nhà ở kiên cô, tách biệt, đang làm thủ tục tách thửa, Công ty tiếp nhận ý kiến của ông và cử nhân viên xuống nhà ông để khảo sát thực tế. Nếu đáp ứng có công trình nhà ở đảm bảo riêng biệt và có giấy tờ chứng minh đang làm thủ tục tách thửa thì đơn vị sẽ tạo điều kiện để ông Trung lắp đặt miễn phí hệ thống nước sử dụng. 


File đính kèm: Tải xuống