nguyễn thị thanh thảo

Kiến nghị về việc: chủ hộ kinh doanh cá thể có được tham gia bhxh bắt buộc không

50x50
Nội dung kiến nghị:

tôi là chủ hộ kinh doanh cá thể photocopy-bán văn phòng phẩm, sn 1987, chủ hộ đứng tên gpkd là tôi, lao động duy nhất trong tiệm cũng chỉ có mình tôi, tôi đang tham gia bhxh tự nguyện nay tôi muốn chuyển sang tham gia bhxh, bhyt bắt buộc có được không? nếu được tôi phải làm những thủ tục gì gửi phòng lđ thương binh-xã hội để làm bảng lương, và tôi có phải ký hợp đồng lao động không?nếu ký hợp đồng lao động thì bên người sử dụng lao động là tôi và bên người lao động cũng là tôi được không?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 07/12/2017

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống