Sở Tư phápChi tiết câu hỏi
Kiều Phi Yến

Kiến nghị về việc: Tư pháp - Hộ tịch

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin chào anh/chị ạ! Em là Yến, em có 1 câu hỏi nhờ cánh anh/chị hỗ trợ để e định hướng thủ tục thực hiện. Nội dung là: Ba mẹ em có đứa con đầu tiên vào năm 1986 và không sống chung cũng như đăng ký kết hôn vì thời điểm đó ba e đã có gia đình rồi và cũng là chủ hộ trong sổ hộ khẩu bên vợ chính thức. Tuy nhiên, ba e và mẹ e cùng có với nhau 5 người con. Lúc đó thì ba vẫn còn có gia đình. Bên cạnh đó, đến năm 2015 ba e mất vì bệnh và chỉ có gia đình vợ chính thức ba mới khai tử được ạ! Vậy cho e hỏi: ba mẹ em có liên quan gì về tài sản cũng như mối quan hệ của ba mẹ e được xác định đến bây giờ là mới quan hệ như thế nào?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp
Ngày trả lời: 03/08/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Tư pháp trả lời nội dung bà Yến hỏi như sau:

1. Nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng đã trở thành nguyên tắc cơ bản hàng đầu quan trọng trong chế độ hôn nhân và gia đình. Theo đó, có thể hiểu rằng nguyên tắc này quy định cá nhân đã kết hôn chỉ được có một vợ hoặc một chồng và trong thời kỳ hôn nhân không được chung sống như vợ chồng với người khác.

Tại Điều 4 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 quy định: “… cấm người đang có vợ, có chồng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác…”; vào năm 1986 cha và mẹ bà chung sống như vợ chồng trong khi cha bà đã có vợ là vi phạm pháp luật; do đó không được pháp luật thừa nhận là vợ chồng.

2. Theo thư hỏi của bà Yến, không cung cấp thông tin liên quan đến tài sản của cha mẹ bà (thời điểm có tài sản, tài sản riêng hay chung …); tuy nhiên về nguyên tắc chung, cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết vấn đề tài sản của cha mẹ bà theo quy định pháp luật và các chứng cứ có liên quan do gia đình bà cung cấp.


File đính kèm: Tải xuống