Văn phòng UBND tỉnhChi tiết câu hỏi
Phạm Văn Kinh

Kiến nghị về việc: Thẻ căn cước công dân

50x50
Nội dung kiến nghị:

Cho xin hỏi: Chứng minh nhân dân của tôi được cấp năm 2006, năm nay tôi tròn 60 tuổi thì có phải làm lại hay không?. - Hiện nay tỉnh Ninh Thuận đã triển khai cấp thẻ căn cước công dân chưa, nếu chưa thì kế hoạch đến thời gian nào triển khai. Hộ khẩu tôi ở TP Phan Rang-Tháp Chàm thì làm thẻ căn cước công dân ở đâu?. Xin trân trọng cảm ơn (ngày 17/11/2017)./.

50x50
Đơn vị trả lời: Văn phòng UBND tỉnh
Ngày trả lời: 24/11/2017

Trả lời kiến nghị:

Câu hỏi của ông được trả lời tại Công văn số 1027/PC64 ngày 24/11/2017 của Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội/.


File đính kèm: Tải xuống