Trần thị thanh thảo

Kiến nghị về việc: Mở cửa

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi có gởi câu hỏi về khu vui chơi giải trí ở siêu thị. Và tôi có nhận được câu trả lời là vẫn tạm dừng các hoạt động karaoke bar, điện tử, Khu vui chơi giải trí. Vậy tại sao khi trò chơi ở Vinmart đã hoạt động trở lại. Và tôi có thấy karaoke Lin Lin đường Trần Nhân Tông thông báo đã được mở cửa khai trương hoạt động. Sao tỉnh không thống nhất về việc mở cửa. Cấm lâu rồi ạ

50x50
Đơn vị trả lời: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Ngày trả lời: 14/03/2022

Trả lời kiến nghị:
 

UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:

Ủy ban nhân dân Ninh Thuận đã ban hành Công văn số 861/UBND-VXNV ngày 03/3/2022 về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trong điều kiện bình thường mới. Vì vậy, các hoạt động vui chơi giải trí ở siêu thị, karaoke, bar, trò chơi điện tử đã được phép hoạt động trở lại.


File đính kèm: Tải xuống