Chi tiết câu hỏi
Trần Ngọc Thìn

Kiến nghị về việc: TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KHEN THƯỞNG CỦA UBND TỈNH

50x50
Nội dung kiến nghị:

Năm 2021 bản thân có tham gia Cuộc thi viết “Đọc sách để thay đổi” do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức và giành được giải nhất, tuy nhiên Ban tổ chức cuộc thi không ban hành quyết định khen thưởng mà chỉ trao giấy chứng nhận (kèm giấy mời tham dự giải). hiện nay thấy các bạn đạt giải cao cấp trung ương đều được xét khen thưởng, vậy cho em hỏi với trường hợp của em không có quyết định khen thưởng mà chỉ có giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi vậy em có được xét khen thưởng không ạ rất mong nhận được phản hồi của quý cơ quan em trân trọng cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 18/02/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trả lời các thắc mắc của ông (bà) Trần Ngọc Thìn, cụ thể như sau:

- Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 113/2017/QĐ[1]UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó tại khoản 7.1 Điều 3 quy định về đối tượng, mức tiền thưởng, cụ thể: “Các tập thể cá nhân đạt giải cấp Quốc gia hoặc Bộ, Ngành, Trung ương tổ chức trên phạm vi toàn quốc do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thống nhất cử tham gia trong lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Văn học nghệ thuật, Khoa học kỹ thuật, Văn hóa tư tưởng và một số ngành khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định”.

- Căn cứ thể lệ Cuộc thi viết “Đọc sách để thay đổi” ban hành theo Kế hoạch số 28-KH/TWH ngày 29/4/2021 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về Chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”. Theo đó quy định đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, bài dự thi gửi về địa chỉ Cổng tri thức Thánh Gióng và được đăng tải trên fanpage Cổng tri thức Thánh Gióng, fanpage Hội LHTN Việt Nam. Đây là cuộc thi rộng lớn do Trung ương Hội LHTN Việt Nam trực tiếp tổ chức, xét thành tích đến tất cả thí sinh tham gia.

- Trường hợp ông (bà) Trần Ngọc Thìn đạt giải trong Cuộc thi viết “Đọc sách để thay đổi” là thí sinh, tham gia thi và nộp bài dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi (Cuộc thi không yêu cầu cấp tỉnh chọn cử thí sinh tham gia). Vì vậy, Hội LHTN Việt Nam tỉnh không chọn cử tham gia theo quy định Thể lệ thi. Về giải thưởng, ông (bà) Trần Ngọc Thìn được nhận giải thưởng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, Trung ương Hội LHTN Việt Nam không ban hành Quyết định khen thưởng. Đối chiếu tiêu chuẩn quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 18/02/2021, trường hợp của ông (bà) Trần Ngọc Thìn chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.


File đính kèm: Tải xuống