Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Phan Thanh phước

Kiến nghị về việc: không cập nhật 3 mũi tiêm covid 19

50x50
Nội dung kiến nghị:

tôi đã tiêm vacxin covid 19 mũi ngày 21/6/2021,mũi 2 ngày 16/8/2021,mũi 3 ngày 05/01/2022 nhưng vẫn chưa được cập nhật trên app pc covid và sổ sức khỏe điện tử..đề nghị cập nhật giúp.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 18/01/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Y tế đã tiến hành tra cứu theo họ và tên, số điện thoại của ông (bà) Phan Thanh Phước trên hệ thống phần mềm Tiêm chủng Quốc gia nhưng không tìm thấy thông tin. Sở có gọi điện để đề nghị cung cấp thêm thông tin hành chính phục vụ tra cứu thông tin phản ánh nhưng không liên lạc được theo số điện thoại cung cấp.

Sở Y tế kính đề nghị ông (bà) Phan Thanh Phước cung cấp thêm thông tin hành chính phục vụ tra cứu thông tin phản ánh: ngày tháng năm sinh; số điện thoại đắng ký lúc tiêm chủng; số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. 


File đính kèm: Tải xuống