Nguyễn Văn Linh

Kiến nghị về việc: Hỗ Trợ Tiền Trong Khu Cách Ly

50x50
Nội dung kiến nghị:

Vào cuối tháng 7 năm 2020 bên trường lê quý đôn có làm khu cách ly tập trung và lúc đó lực lương dân quân phường mỹ hải bao gồm có tôi trong đó tham gia phòng chống dịch. Và chúng tôi đi được 1 tháng thì phải trả lại trường học và gỡ bỏ khu cách ly. Khi gỡ bỏ thì chúng tôi có được biết là riền hỗ trợ sẽ được cấp về các phường trong vòng 1 tuần. Nhưng đến nay đã là 5 tháng nhưng lực lượng chúng tôi vẫn chưa thấy tiền. Tôi mong các cấp nhà nước cho tôi lời giải thích sớm. Tôi chỉ sợ rằng nhà nước đã gửi tiền về nhưng tôi sợ ỡ trên chưa muốn gửi cho chúng tôi. Tôi chỉ mong có lời giải thích rõ ràng. Cảm ơn các cấp

50x50
Đơn vị trả lời: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Ngày trả lời: 12/01/2022

Trả lời kiến nghị:
 

UBND thành phố trả lời như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, UBND thành phố tập trung nguồn lực sử dụng để tiếp tục chi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, ưu tiên chi cho công tác điều trị, xét nghiệm và một số nhiệm vụ cấp bách tại khu cách ly y tế tập trung; đối với các nhiệm vụ chi hỗ trợ, bồi dưỡng cho công tác phòng, chống dịch tạm thời xem xét chi sau khi cân đối, bố trí được nguồn ngân sách các cấp; đồng thời, thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các khoản chi nhưng chưa thật sự cần thiết, đã bố trí để dành nguồn kinh phí phòng, chống dịch.

Trong thời gian qua, cùng với việc ưu tiên kinh phí cho các Khu cách ly y tế, UBND thành phố đã quan tâm bằng nhiều nguồn kinh phí đã hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu, tổ giám sát cộng đồng, các chốt kiểm soát hơn 6 tỷ đồng. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường xã sử dụng các nguồn kinh phí của địa phương hỗ trợ cho các lực lượng; đồng thời tuyên truyền, giải thích cho lực lượng tham gia, Nhân dân biết rõ về tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hiện nay tình hình ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố hết sức khó khăn. Do đó đối với nhiệm vụ hỗ trợ, cho các lực lượng chống dịch, theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian tới sau khi cân đối được nguồn tỉnh, thành phố, phường xã sẽ tiếp tục thực hiện cho các lực lượng tham gia.


File đính kèm: Tải xuống