Chi tiết câu hỏi
người dân

Kiến nghị về việc: Vấn đề nộp thuế

50x50
Nội dung kiến nghị:

Hồ sơ xe ở chi cục thuế ninh hải giải quyết chậm chạp, thủ tục rườm rà, không ký duyệt hồ sơ để nộp được tiền ở ngân hàng, tết nhất tới nơi còn phải đợi hàng giờ đông hồ chờ sếp ký quá mất thời gian. Lãnh đạo chỉ ký hồ sơ 1 buổi/lần nên việc chờ đợi để nhận thông báo thuế quá lâu gây mất thời gian và tốn công trong việc đi lại. Quý cơ quan có thể giải quyết hồ sơ và thủ tục trình ký lãnh đạo nhanh hơn để hỗ trợ người dân trong việc nôp thuế đươc không

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 31/12/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Qua tiếp nhận và kiểm tra, Chi cục thuế khu vực Ninh Hải-Thuận Bắc đã có báo cáo về nội dung xử lý phản ánh của người dân về giải quyết hồ sơ trước bạ phương tiện tại Công văn số 2006/CCT-KTNB ngày 31/12/2021 của Chi cục thuế khu vực Ninh Hải - Thuận Bắc.

Đính kèm văn bản trả lời


File đính kèm: Tải xuống