Lê Văn Dũng

Kiến nghị về việc: Lập thủ tục giao đất và thu tiền sử dụng đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 182/TB-VPUB ngày 13/6/2021, Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại. Trong đó tại khoản 3 mục II vụ ông Lê Văn Hoan nêu: Chấp thuận giao 01 lô đất ở theo diện chuyển đổi nghề; Giao UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lập thủ tục giao đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên đến nay (19/10/2021) gia đình chưa nhận được quyết định hoặc văn bản giao đất của UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố được trả lời không biết do chưa có chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Vậy xin hỏi khi nào gia đình được nhận đất như chỉ đạo của UBND tỉnh? Xin cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Ngày trả lời: 25/10/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Chủ tịch UBND thành phố  trả lời kiến nghị của Ông Lê Văn Dũng như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho phòng Tài nguyên và môi trường thành phố kiểm tra. Qua báo cáo phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu quyết định phê duyệt danh sách giao đất ở diện chuyển đổi nghề cho 01 hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chử (Khu K2) ( Kèm theo Quyết định)

Đính kèm văn bản trả lời 


File đính kèm: Tải xuống