Lâm Văn Thắng

Kiến nghị về việc: Quy hoạch đất đai và Kế hoạch sử dụng đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Hiện nay tôi đang có nhu cầu mua đất nông nghiệp để phù hợp với kinh tế và muốn chắc chắn về pháp lý để sau này có thể chuyển đổi lên thổ cư. Vậy cá nhân tôi muốn yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của khu vực đó tại UBND Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có được không và quy trình để tôi có thể làm việc với bộ phận đó. Xin chân thành cảm ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Ngày trả lời: 07/09/2021

Trả lời kiến nghị:
 

 

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND thành phố trả lời ý kiến phản ánh của Ông (bà) Lâm Văn Thắng như sau:

- Về việc cung cấp thông tin quy hoạch đề nghị ông Lâm Văn Thắng có thể liên hệ tại bộ phận một cửa phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- Về việc cung cấp thông tin kế hoạch sử dụng đất đề nghị ông Lâm Văn Thắng có thể liên hệ phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Địa chỉ liên hệ: 6A, đường 16/4, phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Đính kèm văn bản trả lời


File đính kèm: Tải xuống