Bùi Đức Doanh

Kiến nghị về việc: Xin hỏi quý Sở về chế độ cho người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin hỏi quý Sở Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có công ty đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn mà công ty không ký hợp đồng với người lao động từ khi thành lập cho đến nay đã gần một năm rồi và không trả lương đầy đủ cho người lao động vậy người lao động có khiếu nại được không và quý Sở có bảo vệ quyền lợi cho người lao động được không. Và người lao động cần phải làm gì để đòi được quyền lợi của mình. Mong quý Sở giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên địa bàn thực hiện đúng quy định của nhà nước và pháp luật của doanh nghiệp với người lao động. Chào trân trọng!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 09/08/2017

Trả lời kiến nghị:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được câu hỏi của người dân trên cổng thông tin điện tử.
Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 18 của Bộ Luật Lao động 2012 về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động “Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động”. Theo thư hỏi, Công ty đang hoạt động kinh doanh có thuê mướn lao động gần một năm mà không ký hợp đồng lao động là sai với quy định trên.

Về việc không trả lương đầy đủ cho người lao động:

Theo Điều 96 của Bộ luật Lao động 2012 “Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn”. Nếu Công ty trả lương không đầy đủ là vi phạm Luật Lao động. Người lao động trong Công ty có quyền làm đơn khiếu nại gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận để giải quyết. Trong đơn phải ghi rõ họ và tên người khiếu nại; các nội dung khiếu nại; tên địa chỉ Công ty bị khiếu nại để có cơ sở kiểm tra, thanh tra giải quyết theo đơn. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại thì cử 1 người làm đơn, những người còn lại ký tên vào đơn.