Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Nguyễn Văn tuyển

Kiến nghị về việc: Dịch bệnh

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tỉnh ninh thuân đã áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ hay chưa?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/07/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Sở Y tế trả lời như sau:

Trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 17/7/2021 đến 00 giờ 00 ngày 31/7/2021, tỉnh Ninh Thuận áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Phan Rang -Tháp Chàm và huyện Ninh Phước; áp dụng Chỉ thị số 15/ CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện, thành phố còn lại (Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam).

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống