Sở Tư phápChi tiết câu hỏi
Nguyễn Thị Yến Chi

Kiến nghị về việc: Về việc cấp lại giấy khai sinh

50x50
Nội dung kiến nghị:

Em chào ad ạ. Hiện tại em muốn cấp lại giấy khai sinh do đã mất cho cậu em, vì cậu đang ở nước ngoài và không thể về nước do dịch covid và cậu đã uỷ quyền cho em thay cậu để xin cấp lại giấy khai sinh. Vậy em sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ, hồ sơ gì để lên huyện ạ

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp
Ngày trả lời: 16/07/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Tư pháp trả lời nội dung bà Chi hỏi như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, quy định việc ủy quyền đăng ký hộ tịch:

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Theo đó, việc bà Chi được uỷ quyền để thay cậu bà thực hiện yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch là đúng quy định pháp luật về hộ tịch.

Tuy nhiên, căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP: kể từ ngày 01/01/2016, không cấp lại bản chính Giấy khai sinh, chỉ quy định việc đăng ký lại khai sinh và trích lục bản sao Giấy khai sinh.

Do đó, yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh không thực hiện được. Nhưng nếu việc khai sinh của cậu bà có thể hiện trong Sổ khai sinh, hiện đượclưu tại cơ quan đăng ký hộ tịch thì sẽ được cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh. Giấy tờ phải nộp khi yêu cầu cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh, gồm:

- Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân.

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cần phải xuất trình: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống