Chi tiết câu hỏi
Trang Thị Vui

Kiến nghị về việc: Cách xác định sản lượng tính thuế tài nguyên

50x50
Nội dung kiến nghị:

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá. Sản phẩm bao gồm đá sau nổ mìn là đá xô bồ, có xuất bán một phần và một phần đem đi xây nghiền thành các loại đá dăm có kích cỡ khác nhau. Vậy cho tôi hỏi, thuế tài nguyên của công ty chúng tôi phải nộp có phải là sản lượng đá xô bồ và sản lượng đá dăm các loại bán ra trong tháng nhân với giá tính thuế tương ứng nhân với thuế suất thuế tài nguyên hay không? Xin cảm ơn./.

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 20/07/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Do thông tin phản ánh của bà Trang Thị Vui chưa cụ thể nên Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đã liên hệ với bà Trang Thị Vui để cung cấp thêm thông tin nhưng không được cung cấp. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận không có đủ cơ sở để trả lời thông tin phản ánh của bà Trang Thị Vui theo quy định.

(Đính kèm văn bản trả lời)

 


File đính kèm: Tải xuống