Sở Công ThươngChi tiết câu hỏi
người dân

Kiến nghị về việc: quyền lợi và trách nhiệm

50x50
Nội dung kiến nghị:

chào quí cơ quan. nhà tôi có rẫy trước đập hồ ck7 địa phận xã nhị hà. huyện thuận nam. hiện tại nhà tôi phát hiện có đường dây điện cao thế từ trạm biến áp vĩnh tân chạy ngang qua rẫy khoản hơn 100 mét. nhưng từ lúc thi công cho đến bây giờ đã hoạt động . chính quyền xã hay bên công ty điện chưa liên hệ với gia đình mà tự ý như vậy đúng hay sai. đi hỏi xã thì không có câu trả lời còn đùn đẩy xã này xã kia. mong quí cơ quan giải quyết giùm và trả lời gia đình xin chân thành cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương
Ngày trả lời: 22/06/2021

Trả lời kiến nghị:

Tiếp nhận Công văn số 1427/STTTT-TTCNTTTT về việc trả lời ý kiến phản ánh của người dân trên Chuyên mục Hỏi – Đáp, Sở Công Thương trả lời như sau:

Do nội dung câu hỏi không thể hiện rõ ràng về vị trí nên Sở Công Thương không xác định được đoạn khoảng trụ của tuyến đường dây thuộc công trình hoặc dự án nào để trả lời cụ thể; tuy nhiên, để thông tin cho người dân khu vực được rõ về xây dựng đường dây cao áp, Sở Công Thương trích dẫn Khoản 1, Điều 9 của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, như sau:

1. Khi dự án công trình lưới điện cao áp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mặt bằng xây dựng, chậm nhất sau mười lăm ngày làm việc chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng và tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp biết. Việc bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và hỗ trợ khác cho người đang sử dụng đất khi xây dựng công trình được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thương, hỗ trợ và tái định cư. Mọi tài sản hoặc công trình được tạo lập sau khi đã nhận được thông báo thực hiện dự án mà vi phạm hành lang an toàn theo quy định tại Nghị định này thì buộc phải tháo dỡ phần vi phạm và không được bồi thường, hỗ trợ.”.

Trường hợp của người dân tại Hậu Sanh, Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận hỏi, đề nghị liên hệ địa phương (xã, huyện) xác định rõ đoạn khoảng trụ (ngang qua rẫy) thuộc tuyến đường dây của công trình điện cao áp hoặc dự án sản xuất điện nào để có yêu cầu cơ quan liên quan trả lời được rõ ràng chi tiết.   

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống