Nguyễn Minh Hiệp

Kiến nghị về việc: Hỗ trợ mở cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng

50x50
Nội dung kiến nghị:

Hiện tại tôi muốn mở 1 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương gồm những sản phẩm như: tấm poly, tấm mica, tấm alu, tấm cemboard, tấm nhựa ốp tường, tấm inox, tấm foam, tấm nhôm, tấm nhựa ốp tường, tấm xốp dán tường, tấm nhựa (PVC), làm mái che, thi công mái tôn, mái che lấy sáng, tấm cách nhiệt, tấm panel, tấm lợp nhựa…. tôi cần làm những thủ tục gì, đăng kí giấy phép kinh doanh ra sao để được cấp phép và chính sách thuế. Rất mong được giải đáp từ quý cơ quan!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày trả lời: 02/07/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Qua xem xét nội dung hỏi của ông Nguyễn Minh Hiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về mở cở sở kinh doanh tại địa phương, cần làm những thủ tục gì, đăng ký giấy phép kinh doanh ra sao để được cấp phép:

Theo quy định tại Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 80 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: Các tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc tham gia góp vốn thành lập các loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh; Hộ kinh doanh), trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

Về thủ tục đăng ký kinh doanh tương ứng từng loại hình doanh nghiệp nêu trên được quy định tại các Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 và Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nội dung hỏi của Quý Ông chưa nói rõ hình thức đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở để hướng dẫn hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đề nghị Quý Ông nghiên cứu các quy định nêu trên để lựa chọn hình thức đăng ký kinh doanh phù hợp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Về chính sách thuế: Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đề nghị Quý Ông liên hệ Cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được hỗ trợ hướng dẫn cụ thể.

(Đính kèm văn bản trả lời)

 


File đính kèm: Tải xuống