Sở Công ThươngChi tiết câu hỏi
đạt minh vững

Kiến nghị về việc: không gian dưới cánh quạt điện gió và vành đai an toàn khu vực xung quanh

50x50
Nội dung kiến nghị:

xin chào quí các cấp. tôi là một người con dân tộc chăm hiện đang sống tại địa phương. mấy năm gần đây ,tại địa phương tôi sống có nhiều công trình điện gió và điện mặt trời đang thi công ,nhưng chúng tôi chỉ nhận khoảng tiền bồi thường diện tích thu hồi chính để làm trụ và đường với giá 162 000/ met vuông, thế khoảng không gian cánh quạt chiếm không gian ra ngoài vành đai bồi thường thì có được hỗ trợ hay bồi thường phần không gian dưới cánh quạt không, nếu có thì cty bồi thường trực tiếp hay có phải cần qua chính quyền địa phương không. xin cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương
Ngày trả lời: 18/06/2021

Trả lời kiến nghị:

Ngày 21/6/2021, Sở Công Thương tiếp nhận Công văn số 1424/STTTT-TTCNTTTT ngày 21/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Đạt Minh Vững. Qua xem xét quy định hiện hành Sở Công Thương có ý kiến như sau:

1. Diện tích đất sử dụng điện gió:

Căn cứ theo Thông tư 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió, có quy định các loại đất như sau:

a) Diện tích đất cho khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió là phần diện tích giới hạn trong ranh giới địa lý được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại văn bản chấp thuận cho nhà đầu tư thực hiện khảo sát, nghiên cứu đánh giá tiềm năng gió để lập dự án đầu tư điện gió trong một thời hạn cho phép. Diện tích này chỉ được phép sử dụng cho các hoạt động khảo sát, nghiên cứu như xây dựng cột đo gió, khảo sát địa chất, địa hình.

b) Diện tích sử dụng đất có thời hạn của dự án điện gió là tổng diện tích của móng trụ tua bin gió bao gồm cả diện tích bảo vệ móng, diện tích đặt các thiết bị đồng bộ tại chân cột điện gió; các đường cáp ngầm đấu nối điện gió, chân cột đường dây trên không đấu nối điện; các trạm biến áp; diện tích xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ và nhà quản lý điều hành. Diện tích sử dụng đất có thời hạn được cơ quan có thẩm quyền giao cho chủ đầu tư dự án trong toàn bộ vòng đời dự án (Quy định 0,35ha/MW).

c) Diện tích sử dụng đất tạm thời của dự án điện gió là phần diện tích Chủ đầu tư được phép sử dụng tạm thời cho việc thi công dự án điện gió, bao gồm: đường tạm phục vụ thi công, bãi tập kết vật tư thiết bị, khu vực thi công, lán trại tạm công nhân và các địa điểm phụ trợ khác. Sau khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phần diện tích sử dụng đất tạm thời không thuộc phần diện tích sử dụng đất có thời hạn sẽ được cơ quan có thẩm quyền thu hồi để sử dụng cho các mục đích khác (Quy định 0,3ha/MW).

2. Hành lang an toàn của cột tháp gió:

Căn cứ theo khoản 10, Điều 2 của Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương quy định: “Hành lang an toàn của cột tháp gió là nửa hình cầu, có tâm là tâm của chân cột tháp gió, bán kính bằng chiều cao cột tháp gió cộng với bán kính cánh quạt tua bin”

3. Ý kiến của Sở Công Thương:

Căn cứ theo quy định hành lang an toàn của cột tháp gió thì phạm vi không gian an toàn được tính: chiều cao cột tháp gió + bán kính cánh quạt tua bin; không cho phép tồn tại các công trình, cây xanh,…. có tầm cao để tránh ảnh hưởng đến các cột tháp gió.

Từ lý luận nêu trên, Sở Công Thương xét thấy phần không gian diện tích từ tâm chân trụ gió + với bán kính cánh quạt gió là phần diện tích đất có bị ảnh hưởng, hạn chế khả năng sử dụng đất.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống