Người dân

Kiến nghị về việc: Trồng rừng trên núi đá khu vực thuận nam

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi là người con của tỉnh ninh thuận.vô tình lướt facebook.trang của một chức cộng đồng. ủng hộ trồng rừng trên núi khu vực thuận nam của tỉnh ninh thuận.xin cho tôi biết ,tôi làm thế nào để góp một phần nhỏ công sức cho tỉnh nhà việc làm ý nghĩa này.mà không phải lo là mình có bị lừa ko.vì là tôi có đến địa chỉ của trang tổ chức cộng đồng để xác nhận.ko có, gọi điện thì họ ko nghe mấy.tôi rất ủng hộ vieecj làm ý nghĩa này cho nơi mình sinh ra và lớn lên.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày trả lời: 28/05/2021

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống