Dương thư

Kiến nghị về việc: Nghỉ dịch

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin cho tôi hỏi. Văn bản chống dịch. Có cấm vui chơi giải tri. Vậy tại sao. Ở siêu thị coop mart vẫn còn cho nhà banh hoạt động. Ở khu k1 vẫn còn khu vui chơi. Tại sao không quán triệt ạ

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Ngày trả lời: 14/05/2021

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống