Nguyễn Hồng Ngọc

Kiến nghị về việc: mở rộng công ty du lịch

50x50
Nội dung kiến nghị:

Chúng tôi là công ty du lịch chuyên tổ chức chương trình du lịch và xin thị thực Vietnam visa cho khách nước ngoài tại Hà Nội. Chúng tôi muốn mở rộng kinh doanh các chi nhánh với các cộng tác viên là người nước ngoài sống ở Ninh Thuận Việt Nam. Vậy xin hỏi chúng tôi có cần phải xin thủ tục như thế nào và chúng tôi có cần liên hệ với đơn vị nào để thông báo về việc này và thủ tục hành chính thế nào? Rất mong nhận được sư hỗ trợ của Quý cơ quan. Website: http://www.dulichso.com

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày trả lời: 18/10/2018

Trả lời kiến nghị:
Nội dung câu hỏi của ông (bà) Nguyễn Hồng Ngọc được trả lời tại Công văn số 3494/SKHĐT-ĐKKD ngày 18/10/2018

File đính kèm: Tải xuống