Đặng Thanh Liên

Kiến nghị về việc: HĐLĐ Tài xế

50x50
Nội dung kiến nghị:

Cty tôi chuyên về khai thác và vận tải vlxd cho các công trình. Một tháng tài xế ko hoạt đọng hết tháng, chủ yếu chạy tập trung trong 1 khoảng thời gian rồi hết việc, như giao khoán chạy theo chuyến. Vậy cho tôi hỏi liên quan đến BHXH và thuế TNCN, thì tôi cần phải làm ntn? Cty ko ký HĐLD mà cuối tháng làm bảng lương có ký xác nhận thì có đc xem là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ko? có khai quyết toán thuế TNCN ko? Mong hồi âm sớm!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 19/03/2018

Trả lời kiến nghị:
Sở LĐTBXH trả lời nội dung thắc mắc của Ông Đặng Thanh Liên 

File đính kèm: Tải xuống