Chi tiết câu hỏi
Pi năng thị chíp

Kiến nghị về việc: Đất đai

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính chào cô quan: tôi ở thôn đầu suối b, tôi muốn hỏi là đất nhà tôi nằm ở đường đi thôn ma trai gần năng lượng mặt trời đất không có sổ đỏ tôi đi hỏi địa chính xã làm sổ đỏ thì địa chính nói đất nằm trong quy hoạch không làm sổ đỏ được, vậy đất không có sổ đỏ khi quy hoạch có được bồi thường không.

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 04/07/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Cơ quan chức năng trả lời như sau:

- Hiện nay thửa đất bà Pinăng Thị Chíp đang nằm trong ranh giới quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận. Nên UBND xã Phước Chiến chỉ đăng ký kê khai đất đai để quản lý, không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Pinăng Thị Chíp

- Trường hợp đất nằm trong quy hoạch 03 loại rừng, khi được nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ theo Văn bản của UBND tỉnh Ninh Thuận. 


File đính kèm: Tải xuống