Chi tiết câu hỏi
Nguyễn Thái Duy

Kiến nghị về việc: Về việc xin đo đạc, trích lục đất nông nghiệp để rào lại đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi có lô đất 500m2, loại đất HNK, Muốn nhờ VP Đất TP phan rang tháp chàm đo đạc, trích lục, cắm mốc để Tôi biết chính xác ranh giới đất của mình. Xin hỏi Có được hay không. Nếu được thì làm như thế nào. Đất thuộc P. Mỹ Bình

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 16/06/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Qua xem xét, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Phan Rang - Tháp Chàm trả lời như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất quy định: “1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan…”

- Căn cứ Điểm 1.1, khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về xác định ranh giới thửa đất, lập bản đồ mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất quy định: “…1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực)…”

Đề nghị ông (bà) Nguyễn Thái Duy liên hệ đến Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Phan Rang - Tháp Chàm để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định.


File đính kèm: Tải xuống