Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Lê Ngọc Tuấn

Kiến nghị về việc: Cấp độ 2 quán nhậu được mở cửa giới hạn cụ thể như thế nào

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi ở phường đài sơn theo hướng dẫn thì ở vùng cấp độ 2 ,vây quán nhậu mở cửa buôn bán phải dản cách và số lượng cụ thể khách được ăn uống như thế nào , chứ nói 50% nó chung chung ko biết triển khai như thế nào cho đúng

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 25/10/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Y tế có ý kiến trả lời như sau:

Tại Điểm d, Khoản 4, Mục IV Quy định kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1 áp dụng từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 11/11/2021, quy định như sau: “d) Nhà hàng, quán ăn: Khu vực cấp 1 không hạn chế; Khu vực cấp 2 giảm 50% công suất trong cùng một thời điểm; Khu vực cấp 3 bán mang về; Khu vực cấp 4 dừng hoạt động. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của Ban chỉ đạo Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phòng, chống dịch Covid19 tại nơi làm việc; Chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.”

Như vậy, để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 chủ nhà hàng, quán ăn Khu vực có dịch ở cấp độ 2 phải bố trí thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Trong đó giảm 50% công suất, tương ứng 50% số khách nhận, phục vụ so với điều kiện bình thường của Quán đã thực hiện trước đây, đồng thời bố trí giãn cách người giữa hai bàn khác nhau tối thiểu 02 mét, mỗi bàn không quá 10 người.

Đính kèm văn bản trả lời 


File đính kèm: Tải xuống