Chi tiết câu hỏi
Đặng thành lộc

Kiến nghị về việc: Tiêm vacxin covid

50x50
Nội dung kiến nghị:

Em làm việc ở sài gòn có tiêm vacxin mũi 1 astra vào ngày 28/6/2021 . Giờ em về ninh thuận sinh sống . Em có lên phường đài sơn đăng kí tiêm vacxin astra mũi 2 , nhưng ở phường báo là chưa có loại thuốc này . Giờ em mong cơ quan chức năng hỗ trợ em được tiêm mũi 2

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 20/10/2021

Trả lời kiến nghị:
 
 
Ủy ban nhân dân Phường Đài Sơn trả lời như sau:

Thực hiện kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND Thành phố về triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố PRTC đợt 8; Công văn số 3025/UBND-TH  ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai tiêm Vaccien phòng Covid-19 đợt 9 trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch tiêm vaccine đợt 8 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai loại tiêm loại vaccine Vero cell không triển khai tiêm vaccine loại Astrazaneca. Với ý kiến trên UBND phường sẽ ghi nhận và thêm 2 trường hợp trên vào danh sách đã tiêm mũi 1 loại vaccine Astrazaneca. Khi thành phố triển khai kế hoạch tiêm vaccine Astrazaneca trên địa bàn phường, UBND phường sẽ liên hệ trực tiếp với ông (bà) để tiêm mũi 2 theo quy định.

Nay Ủy ban nhân dân phường trả lời ý kiến nêu trên và mong bà con hết sức thông cảm và đồng hành với địa phương trong công tác tiêm phòng vaccine Covid-19 trên địa bàn phường.

Đính kèm văn bản trả lời


File đính kèm: Tải xuống