Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Văn Thị Kiều Tiên

Kiến nghị về việc: Xin về Ninh Thuận đón con

50x50
Nội dung kiến nghị:

Dear anh chị. Tình hình là hiện tại em đang ở TPHCM nhưng em muốn về Ninh Thuận để đón con vào. Vợ chồng em đã tiêm đủ 2 mũi vacxin sau 14 ngày. Em định về trong 3 ngày sẽ vô lại Thành phố vậy thì em có thể về được không và có cần yêu cầu gì thêm không ạ. Em cảm ơn, mong anh chị trả lời mail của em ạ.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 21/10/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Y tế trả lời như sau: 

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1 áp dụng từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 11/11/2021, trong đó có quy định việc ra/vào địa bàn tỉnh của người dân không phải xin giấy đi đường nên Ông (bà) được phép di chuyển về Ninh Thuận để đón con vào thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đề nghị Ông (bà) tuân thủ lộ trình di chuyển và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Nếu lưu trú tại Ninh Thuận, thì sẽ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau theo quy định tại Khoản 1, phần IV của Quy định kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đính kèm văn bản trả lời 


File đính kèm: Tải xuống