Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Nguyễn Thị Hoàng

Kiến nghị về việc: Tiêm Vaccine mũi 1

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi nghe thông tin tiêm vaccine cho đối tượng trên 65 tuổi . nhưng tại nơi tôi sống họ đều có giấy mời để tiêm riêng tôi chờ miết vẫn chưa thấy thông tin gì từ Phường Đài Sơn gọi . Tôi đã đăng ký tiêm từ lâu mà đến này vẫn im .

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 17/10/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Y tế trả lời như sau:

Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 triển khai theo Kế hoạch 4180/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo Kế hoạch, việc tiêm chủng sẽ được triển khai tiêm miễn phí cho toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó triển khai tiêm ưu tiên cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ. Hiện nay việc tiêm chủng sẽ được triển khai từng đợt, tùy theo tiến độ cung cấp vắc xin từ Bộ Y tế.

Đề nghị ông (bà) Nguyễn Thị Hoàng liên hệ Ủy ban nhân dân phường Đài Sơn /Trạm Y tế phường Đài Sơn để xem xét tiêm vắc xin.

Đính kèm văn bản trả lời


File đính kèm: Tải xuống