Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Nguyễn Thị Thu Thạch

Kiến nghị về việc: Hiix trợ xe người đụa phương về quê mùa dịch

50x50
Nội dung kiến nghị:

Em hiện sinh sống và làm việc ở HCM , đang nghỉ thai sản từ trước thời điểm dịch và ở nhà ở cữ từ giữa tháng 5 . Nếu không có dịch là em có kế hoạch về quê chơi với gia đình . Hiện tại kế hoạch của em lại trúng ngay thời điểm dịch . Em rất muốn về quê vì em còn được nghỉ thai sản 3 tháng nữa . Em thấy có thông tin tỉnh hỗ trợ xe cho người dân về quê . Vậy giờ em liên hệ ai để được hỗ trợ ạ

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/07/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Y tế trả lời như sau:

Hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ xe cho người dân về quê. Đề nghị ông (bà) Nguyễn Thị Thu Thạch tiếp tục theo thông tin trong thời gian tới.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống