Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Lê văn Dũng

Kiến nghị về việc: Về Quyết định cách ly y tế tại nhà

50x50
Nội dung kiến nghị:

Chủ tịch UBND phường Thanh sơn ban hành QĐ 259 ngày 14/7/2021 áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với tôi là Lê văn Dũng. Tôi đi từ xã Đoan bái huyện Hiệp hoà tỉnh Bắc giang về PRTC Ninh Thuận. THời gia đi từ 14g-19g ngày 13/7 qua sân bay Nội Bìa và sân bay Cam Ranh. Khi đi có mang theo giấy ghi Kết quả XN test nhanh Covid ngày 12/7 của trạm y tế xã Đoan bái. Sáng 14/7 tôi thực hiện KBYT tại trạm y tế phường Thanh sơn và nhận được QĐ cách ly cuat UBND phường. Vậy xin hỏi tôi bị áp dụng biện pháp cách ly theo quy định nào, vì tôi không đi/về từ vùng tâm dịch, không thuộc diện phải CLYT tại nhà theo quy định của Bộ y tế, của Cục YTDP và của Tỉnh? Xin cám ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 15/07/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Y tế có ý kiến như sau:

Việc thực hiện cách ly tại nhà của Ông Lê Văn Dũng kể trên, do UBND phường Thanh Sơn ban hành quyết định.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống