Phùng A Mùi

Kiến nghị về việc: Trợ cấp xã hội

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi VP UBND tỉnh Ninh Thuận. Từ 1/7/2021 các đối tượng bảo trợ xã hội được điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp theo Nghị Định 20/2021/NĐ-CP. Nhưng hôm nay sau khi lĩnh tiền trợ cấp vẫn là mức chuẩn cũ? Kính mong cơ quan chức năng giải thích cho tôi được rõ tại sao lại như vậy? Xin chân thành cảm ơn ạ.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 20/07/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông Phùng A Mùi; Thực hiện Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đã làm việc với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ninh Sơn và có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách tr giúp xã hội đối với đối tượng bảo tr xã hội; mức chuẩn tr cấp xã hội được nâng từ 270.000 đồng lên 360.000 đồng và đối tượng được hưởng theo mức chuẩn tr cấp mới từ ngày 01/7/2021. Thủ tục chuyển từ mức cũ sang mức mới được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/0/2021 của Chính phủ quy định chính sách tr giúp xã hội đối với đối tượng bảo tr xã hội, Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký (ngày 08/8/2021 có hiệu lực). Chế độ tr cấp, điều chỉnh hưởng theo mức chuẩn mới sẽ do Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thực hiện.

Qua trao đổi nội dung thắc mắc của ông Phùng A Mùi với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ninh Sơn, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định điều chỉnh, thực hiện nâng mức điều chỉnh thì hiện nay Huyện đang lập dự toán đề nghị cấp có thẩm quyền cấp bổ sung kinh phí do nâng mức chuẩn. Trong thời gian đến, sẽ thực hiện việc điều chỉnh mức tr cấp theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/0/2021 của Chính phủ và Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Dự kiến trong tháng 9/2021 sẽ tiến hành chi trả theo mức tr cấp mới và chi truy lĩnh mức chênh lệch 02 tháng (tháng 7+8/2021) cho các đối tượng hưởng tr cấp bảo tr xã hội theo quy định.

(Đính kèm văn bản trả lời)

 


File đính kèm: Tải xuống