Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Người dân

Kiến nghị về việc: Về việc sau ngày 9/7 người về từ TP HCM có bị cách ly tập trung không?

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính thưa quý cơ quan, Em là sinh viên ở tại 19A, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7. Tính đến thời điểm 8/7 khu vực em ở không thuộc đối tượng trong danh sách dịch tễ covid 19. Nếu sau ngày 09/07 khi TP HCM có chỉ thị cách ly 16, em về quê Ninh Thuận và em có giấy xét nghiệm nhanh âm tính thì em có là đối tượng cách ly tập trung không và nếu được cách ly tại nhà thì chi tiết như thế nào? Em xin chân thành cám ơn! Trân trọng

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 10/07/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Y tế trả lời như sau:

Để đảm bảo kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Thông báo số 121/TB-UBND ngày 08/7/2021 về việc cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch về Ninh Thuận. Theo đó:

Từ sau 00 giờ ngày 09/7/2021, các trường hợp đến/về địa phương từ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hình thức cách ly tập trung 21 ngày để phòng chống dịch.

(Đính kèm văn bản trả lời)

 


File đính kèm: Tải xuống