Dương Tấn Tuấn

Kiến nghị về việc: Câu hỏi về tuyển dụng thực tập sinh.

50x50
Nội dung kiến nghị:

Dạ cho em xin hỏi là bên Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh mình đang có nhu cầu tuyển thực tập sinh bên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi trường không ạ. Nếu có thì em cần chuẩn bị những gì ạ. Em xin cảm ơn ạ.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 15/07/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Qua xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Hiện nay, theo chỉ tiêu biên chế công chức hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và Đề án vị trí việc làm thì Sở Tài nguyên và Môi trường không có nhu cầu tuyển dụng ngành công nghệ kỹ thuật môi trường.

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông tin để ông Dương Tấn Tuấn biết.

Thân ái chào ông./.

(Đính kèm văn bản trả lời)

 


File đính kèm: Tải xuống