Võ Thị Mỹ Hiền

Kiến nghị về việc: MẦM NON TƯ THỤC KHI NÀO ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

50x50
Nội dung kiến nghị:

Hiện tại đã có công văn cho mở lại cơ sở dạy học ở mầm non tư thục, nhưng huyện ninh hải vẫn chưa cho phép các cơ sở tư thục hoạt động, cho em hỏi khi nào mình mới được phép hoạt động lại ? Xin chân thành cảm ơn !

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 28/06/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Võ Thị Mỹ Hiền như sau:

Ngày 31/5/2021 Sở GDĐT có công văn số 1173/SGDĐT-TCHC về việc khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo công điện 2628/CĐ-UBND của UBND tỉnh; trong công văn cho phép các cơ sở, nhóm, lớp mầm non ngoài công lập, được phép mở lớp nếu đáp ứng bộ tiêu chí về trường học an toàn theo Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học; đồng thời, giao trách nhiệm cho Phòng GDĐT tham mưu văn bản triển khai và phối hợp với các UBND xã, phường kiểm tra các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý về việc thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trên cơ sở các hướng dẫn, các Phòng GDĐT và UBND xã/phường/ thị trấn theo phân cấp quản lý, kiểm tra, xem xét cho phép hoat động khi đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Do vậy, đề nghị bà Võ Thị Mỹ Hiền liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải, UBND thị trấn Khánh Hải để được hướng dẫn./.

(Đính kèm văn bản trả lời)

 


File đính kèm: Tải xuống