nguyen tran diem trang

Kiến nghị về việc: 2 sổ đỏ chồng chéo nhau, làm sao ra sổ đỏ mói

50x50
Nội dung kiến nghị:

tôi có mua 1 lô đất của bà bình, khi tôi làm sổ thur tục sang tên, nó phát sinh 1 lô đất chồng chéo diện tích nhau, lô của ông an, sổ đỏ của bà bình đã huỷ, bên huyện yêu cầu 2 sổ chồng chéo nhau, phải huỷ mới ra sổ, trong khi đó 1 sổ cuủa ông an đã thế chấp ngân hàng, ko thể lấy sổ ra, vì ko có tiền, theo nhu tôi nghỉ bên địa chính sai, thì phải sủa và cấp cho bà bình, chứ hành tôi đi lên xuống 3 năm trời, mà ko giải quyết, bên UBND huyện ninh phước Tỉnh Ninh Thuận .

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 30/06/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Liên quan đến nội dung phản ánh của bà Trần Thị Nỹ, khu phố 6, thị trấn Phước Dân về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Nỹ.

Qua kiểm tra, rà soát, hiện nay, không chỉ riêng trường hợp của hộ bà Nỹ mà còn có 07 trường hợp tại khu vực này hiện trạng các hộ đang sử dụng đất không đúng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp. Trên cơ sở đó, nhằm giải quyết dứt điểm những trường hợp liên quan, UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn Phước Dân, Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận-Chi nhánh Ninh Phước tiến hành đo đạc lại và hướng dẫn các hộ cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng với hiện trạng đang sử dụng. Do liên quan đến nhiều hộ gia đình nên cần phải có thời gian để giải quyết từng hợp theo quy định.

(Đính kèm văn bản trả lời)

 


File đính kèm: Tải xuống