Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Công ty CP XD Ficons

Kiến nghị về việc: Covid 19 - quy định cách ly của tỉnh Ninh Thuận

50x50
Nội dung kiến nghị:

Người từ TP.HCM đến thi công công trình tại tỉnh Ninh Thuận có bị Cách ly tại thời điểm này không?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 04/06/2021

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống