Chi tiết câu hỏi
Trần Văn Chính

Kiến nghị về việc: Liên quan đến dịch covid-19

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi Từ tỉnh Thái Bình về Ninh Thuận vào sáng ngày mùng 9 tháng 5 đi khai báo y tế tại trung tâm y tế huyện Ninh Sơn quá trình ở ngoài Thái Bình và đi đường không tiếp xúc với người có liên quan đến covid-19" tôi không co F cơ quan y tế đưa tôi đi cách ly tập trung cùng phòng với bệnh nhân F1 như vậy có đúng hay không

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 27/05/2021

Trả lời kiến nghị:

Kính gửi: ông (bà) Trần Văn Chính

Ngày 27/5/2021, Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp nhận được ý kiến phản ánh của ông (bà) Trần Văn Chính; địa chỉ tại Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận có nội dung nguyên văn như sau:

“Tôi từ tỉnh Thái Bình về Ninh Thuận vào sáng ngày mùng 9 tháng 5 đi khai báo y tế tại trung tâm y tế huyện Ninh Sơn quá trình ở ngoài Thái Bình và đi đường không tiếp xúc với người có liên quan đến covid-19" tôi không co F cơ quan y tế đưa tôi đi cách ly tập trung cùng phòng với bệnh nhân F1 như vậy có đúng hay không?”

Sau khi xem xét ý kiến phản ánh của ông (bà), chuyên mục Hỏi - Đáp chưa hiểu rõ nội dung ông (bà) phản ánh. Vậy để có cơ sở trả lời cho ông (bà) theo đúng quy định, Chuyên mục Hỏi - Đáp đề nghị ông (bà) nêu rõ hơn nội dung câu hỏi hoặc ông (bà) có thể cung cấp số điện thoại liên lạc chính xác để chuyên mục Hỏi - Đáp gọi trao đổi trực tiếp với ông (bà) về nội dung câu hỏi liên quan.

Trân trọng!