Sở Y tếChi tiết câu hỏi
TRƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG

Kiến nghị về việc: Phồng chống dịch covy

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi có mở kinh doanh quán bida không biết là đã có công văn cho mở cửa hoạt động lại chưa ạ Tôi xin chân thành cảm ơn..!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 26/05/2021

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống