Chi tiết câu hỏi
Nguyễn Xuân An

Kiến nghị về việc: trích lục bản sao khai sinh trực tuyến

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi ở TPHCM. Tôi muốn xin trích lục bản sao giấy khai sinh của bố tôi ở Ninh Thuận. Vì dịch COvid, tôi không thể đi đến Ninh Thuận. Tôi muốn hỏi: có thể xin trích lục bản sao khai sinh trực tuyến được không? Chân thành cảm ơn.

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 17/05/2021

Trả lời kiến nghị:

Kính gửi: Ông (bà) Nguyễn Xuân An!

Ngày 14/5/2021, chuyên mục Hỏi - Đáp tỉnh đã nhận được nội dung câu hỏi của ông (bà) Nguyễn Xuân An (địa chỉ tại 32 Phú Lộc, Phường 6, Tân bình) như sau:

“Tôi ở TPHCM. Tôi muốn xin trích lục bản sao giấy khai sinh của bố tôi ở Ninh Thuận. Vì dịch Covid, tôi không thể đi đến Ninh Thuận. Tôi muốn hỏi: có thể xin trích lục bản sao khai sinh trực tuyến được không? Chân thành cảm ơn!”.

Chuyên mục Hỏi - Đáp tỉnh trả lời ông (bà) như sau:

Việc xin cấp trích lục bản sao giấy khai sinh được thực hiện ở nơi lúc trước công dân đã làm giấy khai sinh. Hiện nay ở Ninh Thuận chưa thực hiện thủ tục cấp trích lục bản sao khai sinh trực tuyến.

Trân trọng!