Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Nguyễn Văn Đạt

Kiến nghị về việc: Chứng chỉ ngoại ngữ

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh vào tháng 04/2016. Vào thời điểm tốt nghiệp, tôi phải đạt chứng chỉ tiếng anh tương đương tối thiểu Toeic 450 mới được công nhận chuẩn tốt nghiệp đầu ra của trường. Đến nay chứng chỉ ngoại ngữ đã hết hạn (thời hạn 2 năm) mà hiện tại tôi đang có nguyện vọng xét tuyển vào làm công chức ở địa phương. Vậy cho tôi hỏi trường hợp này tôi có phải thi lại chứng chỉ ngoại ngữ hay bằng tốt nghiệp chuyên môn của tôi đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định tại khoản a, điểm 1, điều 16 nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 "Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.". Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan./.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 12/05/2021

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống