Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Nguyễn Thị Đan Thanh

Kiến nghị về việc: Lao động và tiền lương

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi tên Nguyễn Thị đan Thanh chức vụ Bí thư đoàn TNCS hồ chí minh xã Phước Dinh năm 7/7/2015 tôi nhận quyết định chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã Phước Dinh sau thời gian công tác 5 năm tôi có quyết định hưởng phụ cấp thâm niên từ ngày 7.7.2020 nhưng trog thời gian đó tôi nghĩ thai sản. Xin hỏi tôi có được truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên chính trị viên phó hay không?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 31/12/2020

Trả lời kiến nghị:

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tồ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. Tại mục c, khoản 4, điều 10 quy định chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ Ban chỉ huy quân sự cấp xã: Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm “thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm”. Theo đó, trong thời gian Bà nghỉ thai sản không vi phạm thời hạn quy định nói trên thì vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên (nếu Bà như chưa được nhận thì sẽ được nhận truy lĩnh). Vậy Bà đến ủy ban nhân dân xã Phước Dinh để được hướng dẫn./.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống