NGUYỄN THỊ NGỌC QUÝ

Kiến nghị về việc: THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin chào a/c tư vấn viên của cơ quan! Gia đình em có mua một mảnh đất tại khu vực phường mỹ hải vào năm 2004, đất này của người chủ tự khai hoang rồi bán cho gia đình em nên chỉ có giấy viết tay ký nhận của 2 bên thôi và gia đình em xây nhà ở cho đến bây giờ . Vậy nay gia đình em có xin sổ đỏ cho mảnh đất này có được không ? nếu được thì thủ tục như thế nào ạ? Kính mong a/c tư vấn cho em biết, chân thành cám ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 27/05/2020

Trả lời kiến nghị:

Qua xem xét, nghiên cứu nội dung câu hỏi của bà Nguyễn Thị Ngọc Quý; đối chiếu với các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành; căn cứ Quy chế thực hiện Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận (ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh), Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi nêu trên như sau:

*. Về thẩm quyền xem xét:

Tại khoản 2 Điều 105 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân như sau:

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất tại Việt Nam.”

*. Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Tại khoản 2 Điều 101 Luật đất đai năm 2013 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

“2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

*. Về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thực hiện theo quy định tại bộ thủ tục số 10 trong Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận (được ban hành kèm theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận). Do đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Ngọc Quý liên hệ Văn phòng Một cửa của UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm để nộp hồ sơ theo quy định.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống