võ minh thường

Kiến nghị về việc: tặng cho quyền sử dụng đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

tôi có mảnh đất nông nghiệp được cha mẹ cho và đã làm thủ tục tặng cho đứng tên 2 vợ chồng tôi, giờ tôi muốn làm thủ tục tặng cho người anh ruột. xin hỏi: vậy làm thủ tục tặng cho đối với anh ruột có được không? và thủ tục thực hiện như thế nào?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 25/10/2019

Trả lời kiến nghị:

Câu hỏi: Ông Minh Thường, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, hỏi: Tôi có mảnh đất nông nghiệp được cha mẹ cho và đã làm thủ tục tặng cho đứng tên 2 vợ chồng tôi, giờ tôi muốn làm thủ tục tặng cho người anh ruột. Vậy làm thủ tục tặng cho đối với anh ruột có được không ? và thủ tục thực hiện như thế nào.

Trả lời:

1. Về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất:

- Tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

- Tại khoản 3 Điều 191, quy định: “3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.”

Do đó, khi có đủ các điều kiện nêu tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì vợ chồng ông được tặng cho quyền sử dụng đất. Trong trường hợp vợ chồng ông tặng cho đất trồng lúa, thì người nhận tặng cho đất trồng lúa phải là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội).

2. Về thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất:

* Về thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bổ sung tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) thì Hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất gồm những giấy tờ sau:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

 * Về thẩm quyền giải quyết: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  huyện nơi có đất.

 * Về thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (không kể thời gian cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính và thời gian thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Trân trọng chào ông./.