Chi tiết câu hỏi
Lê Đặng Hòa Minh

Kiến nghị về việc: Làm sổ đất khi đã có nhà ở trên đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Nhà tôi có mảnh đất thửa 14 số 65, nhiều lần làm sổ đất nhưng huyện Ninh Sơn nói còn đang quy hoạch theo Quyết định số 199. Cho tôi hỏi: vậy khi nào nhà tôi mới làm sổ đất được, trong khi đó tôi thấy một số thửa đất khác trong xã đều làm được sổ mà sao nhà tôi đất đã có nhà ở, lại không có làm sổ mà cứ nói đợi tỉnh quyết định. Tôi mong cơ quan chức năng trả lời cho tôi. Tôi xin cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 14/04/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Qua kiểm tra rà soát, UBND huyện Ninh Sơn có ý kiến như sau:

Nội dung ông Lê Đặng Hòa Minh thắc mắc “Nhà tôi có mảnh đất thửa 14 số 65, nhiều lần làm sổ đất nhưng huyện Ninh Sơn nói còn đang quy hoạch theo Quyết định số 199. Cho tôi hỏi: vậy khi nào nhà tôi mới làm sổ đất được, trong khi đó tôi thấy một số thửa đất khác trong xã đều làm được sổ mà sao nhà tôi đất đã có nhà ở, lại không có làm sổ mà cứ nói đợi tỉnh quyết định. Tôi mong cơ quan chức năng trả lời cho tôi.!”

Nội dung vụ việc đã được UBND huyện Ninh Sơn trả lời tại Công văn số 4490/UBND-TH ngày 16/11/2021. Xác định thửa đất số 14, tờ bản đồ số 65 tại xã Ma Nới do bà Tà Yên Thị Định và ông Katơr Ngao đang canh tác sử dụng, khu vực đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nên chưa đủ điều kiện xem xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ.


File đính kèm: Tải xuống