Lê Thanh Tùng

Kiến nghị về việc: Hổ trợ thất nghiệp trong mùa virut Corona cũa Chính Phủ

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin chào Anh - Chị. E tên là Tùng. Hiện nay em đang làm việc và tạm trú tại KCN Sóng Thần - Bình Dương. Theo như em biết thì khoản vốn hổ trợ trên 62000 tỉ đồng cũa Chính Phủ xẽ được hổ trợ cho những người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng,hộ nghèo, hộ cận nghèo.Người lao động theo chế độ hợp đồng phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không hưởng lương,người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động tự do. Để đảm bảo công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng và trúng đối tượng, thì danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng sẽ do chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm xem xét, phê chuẩn sau khi danh sách này đã được công khai, minh bạch trong từng tổ dân phố, thôn, xóm và niêm yết công khai ở cấp xã, phường. Vậy Anh - Chị cho e hỏi. 1. Tỉnh mình đã có quyết định áp dụng quyết định cũa Chính Phủ chưa ? 2. Hiện giờ e là công nhân đã ký hợp đồng vô thời hạn với cty,nay cty đã tạm hoản hợp đồng đối với em. Em không biết là khi trở về địa phương có ký xác nhận cho em và một số bạn đang chuẩn bị về có được hưởng chế độ hổ trợ theo quyết định cũa Chính Phủ hay không. Nếu đã áp dụng thì tại sao bạn e là công nhân tạm hoản hợp đồng cũng đang làm việc tại KCN Sóng Thần - Bình Dương,khi về ký giấy xác nhận để hưởng trợ cấp cũa chính phủ thì họ lại bảo chỉ ký xác nhận rồi về cty giải quyết,chứ UBND xã chưa có chương trình này.đến khi nhiều lần lên thắc mắc thì giờ họ bảo chỉ hổ trợ những ai bị cắt hợp đồng lao động. Rất mong Anh - Chị có thể xớm giải đáp thắt mắt giúp cho em và một số bạn cũa em đang chuẩn bị về địa phương,để chúng em có thể biết được có nhận được khoản trợ cấp hay không. Cảm ơn Anh - Chị

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 04/05/2020

Trả lời kiến nghị:
Sở LĐTBXH  trả lời câu hỏi của Ông Lê Thanh Tùng như sau:

1. Căn cứ pháp lý để thực hiện các chế độ hỗ trợ cho người dân là Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Kế hoạch số 1496/KH-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Bộ luật Lao động) hoặc nghỉ việc không hưởng lương (theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Bộ luật Lao động) từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ theo nội dung chương I của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Theo đó, thủ tục thực hiện như sau: Ông là lao động có HĐLĐ không xác định thời hạn, có tham gia BHXH tại tỉnh Bình Dương thì Công ty nơi ông làm việc có trách nhiệm xác lập danh sách và trình BHXH Bình Dương xác nhận trước khi nộp yêu cầu về UBND cấp huyện, nơi công ty ông làm việc đóng trên địa bàn. Qua đó, UBND cấp huyện nơi công ty ông làm việc đóng trên địa bàn thực hiện hỗ trợ cho tập thể người lao động của công ty ông làm việc.

 Theo nội dung trình bày trong câu hỏi của ông: Ông cũng có thể nhận chính sách hỗ trợ tại nơi tạm trú hoặc nhận tại nơi thường trú. Nếu ông muốn nhận chính sách hỗ trợ tại nơi thường trú, ông thực hiện theo khoản 1, Điều 8 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và ngược lại, nếu ông muốn nhận chính sách hỗ trợ tại nơi tạm trú thì phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã không nhận hỗ trợ ở nơi thường trú.

3. Như đã trình bày trên mục 1, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là cơ sở pháp lý để thực hiện được ký ngày 24/4/2020 nên những vấn đề ông và bạn ông đến UBND cấp xã để hỏi trước ngày 24/4 thì khi đó địa phương chưa có cơ sở pháp lý để trả lời chính xác.

Nay, thông tin đến ông và các bạn ông xem kỹ nội dung chương I, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg để thực hiện đúng các bước quy trình theo đó để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Mọi vấn đề còn thắc mắc, vui lòng liên lạc Phòng Lao động – Giáo dục nghề nghiệp qua số ĐT: 0259.3823915 để được hướng dẫn thêm.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống